Fyll i intresseanmälan/köplacering i vald verksamhet inom Olympen skolor & förskolor.
Dagens datum gäller som ködatum. Någon av våra platschefer kommer snarast ta kontakt med er angående personligt besök och kontraktskrivande. Mer information om verksamheterna och Öppet hus finns på vår hemsida www.olympen.se. Frågor kan även ställas via e-post till info@olympen.se.

Det går även bra att ringa eller skicka e-post till våra rektorer och förskolechefer.
Kontaktuppgifter finns på vår hemsida under aktuell verksamhet.
 
*= Obligatoriska fält

Barnet  
Namn* Personnr 10 siffror*
Önskemål skola/förskola* Önskemål start för inskolning
    År*          Mån*         Dag *
       
Välj årskurs (gäller skola) Fritidshem (gäller skola)
Ja
Välj årskurs (gäller skola) Fritidshem (gäller skola)
Ja
Välj årskurs (gäller skola) Fritidshem (gäller skola)
Ja
Välj årskurs (gäller skola) Fritidshem (gäller skola)
Ja
Nuvarande skola/förskola  
Utomkommunalt barn   Ja Nej       Syskonförtur Ja  Nej  
   
   
Vårdnadshavare    
Namn*

Personnr 10 siffror*

Telefon bostad*
Adress* Postnr* Ort*
E-post* Mobiltelefon*
Arbetsplats / Utbildningsanstalt Telefon dagtid
   
Vårdnadshavare    
Namn

Personnr 10 siffror

Telefon bostad
Adress Postnr Ort
E-post Mobiltelefon
Arbetsplats / Utbildningsanstalt Telefon dagtid
   
Övrig information  
Här kan du skriva i övriga upplysningar  
   
INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Uppgifterna som lämnas i detta formulär registreras i Olympen AB:s datasystem för kö- och placeringsadministration. Uppgifterna behandlas enligt de regler som finns i Personuppgiftslagen (SFS nr 1998:204). Om Du har frågor om hur Dina personuppgifter behandlas kan Du vända dig till oss via e-post på på info@olympen.se.